St. Queen Jadwiga Society

Fac quod vides

Stowarzyszenie Świętej Jadwigi Królowej jest organizacją przy parafii St. John Brebeuf w Niles, Illinois. Członkowie Świętej Jadwigi Królowej chcą łączyć codzienną pracę z modlitwą i stałą więzią z Bogiem. Symbolem naszego zaangażowania jest ewangeliczna postawa rozmodlonej Marii i czynnej Marty. Członkowie tego stowarzyszenie dążą do tego przez pogłębione życie sakramentalne, uczestnicząc we Mszy Świętej,czytając Pismo Święte,katechizm lub inne lektury tekstów religijnych . Współpracuje z księdzem proboszczem w zakresie religijnego ożywienia.